Екипна активност

дейност02

Леден камък

2-Компания-Четене-Дейност

Четене на компанията

3-фирмен-спортен-ден

Ден на фирмения спорт

4-2022-Среща-Първи-Сезон

Среща за първи сезон за 2022 г

дейност30

2022 Червен джоб за възобновяване на работа

дейност29

2022 Откриване на нов шоурум

дейност27

2022 Фирмено обучение

дейност26

2021 Коледа

дейност24

ЕКИП НА ICE STONE 2021

изложба5

2018 г. Xiamen Stone Fair

дейност33

2018 Фирмено пътуване

12-Пътуване на компанията

Фирмено пътуване

дейност19

2018 Дейност на фирмата

дейност13

2017 Фирмено пътуване

дейност08

2016 Compamy Travel

дейност06

2016 Compamy Travel

дейност05

2015 Compamy Travel

дейност03

2013 ICE STONE